Romeriksskigards logo med en skigard og navnet Romeriksskigard
Hjem                   Bygg selv                   Materialer                   Kontakt oss
Bygg selv

Å bygge en skigard er i utgangspunktet ikke veldig vanskelig. Byggeteknikken er svært enkel å forstå, og ved av kjøp av materialer hos oss forklarer vi deg hvordan alt skal gjøres. Om det likevel oppstår utfordringerunder selve byggeprossesen, er vi selvsagt tilgjengelige for veiledning.

I tillegg til deg selv, en god porsjon entusiasme og et område å sette skigarden på vil du trenge materialer og utstyr for å få bygd skigarden. Materialene som trengs kan du se i navigasjonen, under "Materialer". Utstyrsmessig varrier behovet noe noe pga. terreng (spesielt om en skal bygge "på fjell") , men en øks, en tang og et spett holder i de fleste tilfeller.

Igjen, vi er tilgjenglige for veiledning under hele prosessen og vårt mål er at du skal få en god opplevelse av skigardsbygging. Lykke til!
Nettsiden er utviklet av Kristen Vamsæter © 2014