Romeriksskigards logo med en skigard og navnet Romeriksskigard
Hjem                   Bygg selv                   Materialer                   Kontakt oss
Materialer

Følgende materialer trengs i utgangspunktet for en skigard (ved ulike alternativer er det listet opp under hovedpunkter):
Et bilde av en skigard
Skier - Behov: 3-4 per meter
1. Kløyvde skier fra sentvoksende gran - Pris: 25*,-

Staur - Behov: min. 2 per meter
1. Impregnerte staur - Pris: 39*,-
2. Staur fra sentvoksende gran - Pris: 35*,-

Over er de to hovedmatrialene som trengs nevnt (ekstramaterialer som sveg, ståltrå kan også kjøpes hos oss).

*Alle priser er eksklusive moms.
Nettsiden er utviklet av Kristen Vamsæter © 2014